İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ

 • Projeyle ilişkili potansiyel risklerin vurgulanması ve uygun yol gösterici tekniklerin sağlanması
 • Projenin ilk aşamalarında teknik detayların ve aşamaların belirlenmesi
 • Tesisin maksimum üretim potansiyeline dair projeksiyonların çıkarılması
 • Proje için optimize edilen en uygun teknoloji seçimlerinin değerlendirilmesi
 • Santral ekipman seçimlerinde İşverene teknik destek sağlanması

SÖZLEŞME YÖNETİMİ HİZMETLERİ

 • Teknik Şartnamelerin Oluşturulması
 • Teklif Değerlendirme Matrisinin Oluşturulması
 • P50, P75, P90 Ve P99 Üretim Simülasyonları Oluşturulması
 • Enerji Üretim Analizi Ve PR (Performans Oranı) Kontrolleri
 • Güneş Enerji Santrali Nakit Akış Diyagramlarının Çıkarılması
 • Proje Risk Analizi Ve Matrisinin Oluşturulması
 • Finansal Modelleme Oluşturulması
 • Proje Tasarım Ve 3D Yerleşim Çalışmalarının Yapılması (Pvcase, PVSYST, Autocad Vs Lisanslı Programlar İle)

ÜRETİM SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ & FABRİKA KABUL TESTLERİ

 • Bom Listesi Uygunluk Kontrolü
 • Sertifikasyon Doğrulaması
 • Kalite Sistemlerinin Denetimi
 • Elektrolüminesans Görüntüleme – Çatlak, Mikro Çatlak vb.
 • Flaş Testi Raporları Kontrolü Ve Pik Güç Kontrolleri
 • Fotovoltaik Modül Elektrik Özellikleri Kontrolleri
 • Fotovoltaik Modül Görsel Kontrolleri
 • Kalibrasyon Uygunluğunun Tespiti
 • ITP’nin Muayenesi – Kontrolü ve FV Modüllerin Testleri
 • Boyut Ölçümleri

ÖN YÜKLEME TAŞIMA DEPOLAMA KONTROLÜ -MODÜL PAKETLEME ÜNİTELERİNİN TAŞIMA GÖZETİMİ

 • Palet Uygunluk Kontrolü
 • Ambalaj Özellikleri Uygunluk Kontrolü
 • Güç Ölçümü ve EL Testleri Kontrolleri
 • Depolanan Hammadde ve Üretimi Tamamlanmış PV Modüllerin Depolama Uygunluğunun Tespiti
 • Yükleme ve İndirme Aşamalarında Uygunluk Tespiti, Taşıma Araçları Uygunluk Kontrolü
 • Paketlenmiş Ürünlerin Etiket Kontrollerinin Yapılması ve Sipariş Listesine Göre Uygunluk Kontrolleri

İNŞAAT GÖZETİM KAPSAMI

 • Mevcut Şantiyenin Onaylanan Projelere Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Mevcut İnşaat Sözleşmesine Göre Konstrüksiyonun ve Pano Montajının Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
 • Onaylanmış Projeler İle Saha Yerleşiminin Kontrolü
 • Malzemelerin Yeterli Kalitede Olup Olmadığına Ait Kontroller
 • Malzemelerin Sözleşme ve Standartlara Uygunluğunu Kontrolleri
 • Hakediş Raporlarının Kontrolü ve/veya Denetlenmesi
 • Teknik Risklerin Belirtilmesi
 • Elektriksel ve Mekanik Montaj Aşamalarının Tüm Aşamalarda Kontrol Edilmesi
 • Günlük İlerleyiş Raporları ve Punch List Raporları İle İşverenin Eş Zamanlı Olarak Santral Kurulum ve Devreye Alma Süreçlerine Dair Bilgilendirilmesi
 • Tesisteki Tüm Eksikliklerin Belirtilmesi ve Bu Eksikliklerin Giderilmesi İçin Gerekli Maliyet Rakamlarının Çıkarılması

GES (GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ) TES, DEVREYE ALMA, DOĞRULAMA VE MUAYENE

 • Tasarım Doğrulaması,
 • Kurulu Güç Tespiti ve Doğrulaması,
 • Termografik Muayene (Termal Dron ve El Termali ile),
 • IV Eğrisi Ölçümü,
 • Elektriksel ve Mekanik Kurulum ve Montaj Denetimi,
 • Topraklama Ölçümü,
 • İnverter Verimlilik Ölçümü,
 • Polarite Testleri,
 • PV Panellerin EL Testleri (yerinde)
 • Yalıtım Testleri,

ENERJİ ÜRETİM ANALİZİ

İşverenler ve proje geliştiriciler, bu hizmetimiz kapsamında yatırımlarının geri dönüşünü garanti eden ve yatırım kararlarını bağımsız olarak almaları için beklenen enerji getirisi hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. SUSOL, santralin üretim analizini İşverene tarafsız bir şekilde sunar. İşverenlerimize tarafsız olarak Denetim ve İşveren Mühendisliği Hizmeti sunmaktayız. Test ve Muayene kapsamında yapılan tüm ölçümler 17020 kapsamında IEC standartlarına uygun olarak güncel kalibrasyonu olan son teknoloji cihazlarımız ile yapılmaktadır.

BİRİNCİ YIL PERFORMANS ORANI (PR) DOĞRULAMA TESTLERİ

Tesis üretime geçerken yılda bir ve/veya iki kez (altı ayda bir) üretim verileri ile radyasyon ve sıcaklık verileri işlenerek sistemin genel verimliliği ve üretimi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen değerler kullandığımız PVSYST programı ile analiz edilir, PR validasyonu kontrol edilir ve doğrulama yapılır. Sonraki kontrollerde bu veriler güneş panellerinin degredasyonu ile karşılaştırılarak doğrulama simülasyonu yapılarak İşverene sunulur.

ENERJİ ÜRETİM ANALİZİ

 • Degredasyon Analizi,
 • Termografik Muayene (Termal Dron ve El Termali ile),
 • IV Eğrisi Ölçümü,
 • PV Panellerin EL Testleri (yerinde),
 • Tork Kontrolleri,
 • Görsel Kontroller,
 • Topraklama Ölçümü,
 • İnverter Verimlilik Ölçümü,
 • Polarite Testleri,
 • Yalıtım Testleri